İdari Yargı Hukuku

İdari Yargı Hukuku

YSA Hukuk & Danışmanlık; tüzel ya da gerçek kişiler adına takip etmekte olduğu İdare Hukuku davaları kapsamında; vergi cezalarının ve vergi asıllarının iptali davaları, idarenin işlemlerinin iptali davaları, disiplin cezaları davaları vb. uyuşmazlıklar kapsamında hizmet vermektedir.